Links naar andere websites over tso

Het Overblijfmagazine
Vaktijdschrift voor betrokkenen bij tussenschoolse opvang, een uitgave van het IOS.

Expertisecentrum VOO
Het Expertisecentrum van de Vereniging voor Openbaar Onderwijs, voor iedereen die betrokken is bij het overblijven.

Overblijfkeurmerk
Organisaties met dit keurmerk voldoen aan de criteria voor een goede, veilige en georganiseerde omgeving voor overblijvers.