Nieuws

TSO Diensten Nederland bestaat vijf jaar!
Ons eerste lustrum, dus dat moest gevierd worden. We hebben onszelf getrakteerd op een vernieuwde website waar we erg blij mee zijn. Verder zijn we erg tevreden over de ontwikkeling van ons bedrijf in de afgelopen jaren. We groeien elk jaar gestaag, en onze klanten zijn uitermate tevreden, zo bleek uit het tevredenheidsonderzoek dat wij rond de zomer hebben laten uitvoeren. Daar hebben we weer veel nieuwe ideeŽn uit geput die we in de komende maanden gaan uitwerken.

VOG ook verplicht voor overblijfmedewerkers
Vanaf 1 augustus 2010 is de Verklaring omtrent het gedrag (VOG) ook verplicht voor vrijwilligers die tussenschoolse opvang op school verzorgen (artikel 45 WPO). De VOG was al verplicht voor leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel. De verklaring moet worden overlegd aan het bevoegd gezag en mag niet ouder zijn dan twee maanden. Het bevoegd gezag draagt er ook zorg voor dat met ingang van 1 augustus 2011 ten minste de helft van degenen die met het toezicht op de leerlingen worden belast, een scholing heeft gevolgd op het gebied van overblijven. De kosten die hieruit voortvloeien komen voor rekening van de ouders, voogden of verzorgers.

Meer geld voor tso
Ook in 2010 ontvangt iedere basisschool een bedrag van € 23,44 per leerling voor de tussenschoolse opvang. Deze middelen zijn voor een klein deel bedoeld om de tussenschoolse opvang te organiseren, en voor de rest om personele knelpunten op te lossen, zoals het aanstellen van een coŲrdinator. Of het uitbesteden van de tso-administratie aan TSO Diensten.

WA-verzekering overblijfkrachten
Overblijfkrachten vallen niet altijd onder de dekking van de WA-verzekering van de school. Schoolbesturen zijn wettelijk verplicht een WA-verzekering af te sluiten voor iedereen die op de school werkt, ook als dit op vrijwillige basis is. Overblijfkrachten vallen onder de dekking van de WA-verzekering van de school als de school zelf het overblijven organiseert. Wanneer het overblijven wordt uitbesteed aan een andere instelling, dan is deze instelling verantwoordelijk voor het afsluiten van een WA-verzekering. (bron: Ministerie van OCW)