Downloads

Factsheet TSO Diensten Nederland (pdf)
Een bondige beschrijving van TSO Diensten Nederland en wat wij u te bieden hebben.

Handleiding TSO Diensten (pdf)
De handleiding beschrijft de tso-site waarmee klanten van TSO Diensten Nederland gegevens kunnen inzien, toevoegen en wijzigen, en rapporten kunnen maken. De handleiding geeft een goede indruk van de werkwijze van TSO Diensten Nederland.

De vrijwilligersregeling (pdf)
Sinds 1 januari 2006 mogen vrijwilligers een vergoeding ontvangen van maximaal 1.500 per jaar, met een maximum van 150,= per maand. Dat is echter niet onvoorwaardelijk. Een vergoeding van meer dan 4,50 per uur wordt over het algemeen als een 'marktconforme' beloning aangemerkt, en dan is de vrijwilligersregeling niet van toepassing. In dit document hebben wij de feiten voor u op een rij gezet.

Begrotingsmodel TSO (xls)
Dit begrotingsmodel voor een kalenderjaar kunt u gebruiken om een prognose op te stellen van de verwachte overblijfgelden en de uit te keren vrijwilligersvergoedingen.

Checklist Verantwoording (pdf)
Deze checklist is besproken tijdens de workshop Verantwoording van de TSO op de IOS-conferentie van 15 april 2010.

Sheets en modellen IOS 2010 (pdf)
De sheets en modellen zoals gepresenteerd tijdens de workshop Verantwoording van de TSO op de IOS-conferentie van 15 april 2010.