Tarieven

Als vuistregel kunt u hanteren: een gemiddelde school met circa 9.000 overblijfmomenten per jaar betaalt ons ongeveer € 1.500,= per jaar. Hierbij is alles inbegrepen: BTW, bankkosten, ondersteuning, etc. Dat komt neer op zo’n € 0,16 per overblijfmoment. Hieronder leest u de details.

Vast en variabel deel

Ons tarief bestaat uit een vast deel en een variabel deel.
Het vaste deel bedraagt € 835,= per jaar. Dit brengen wij in twee termijnen in rekening:
- in februari € 487,= voor de periode januari t/m juli (7 maanden)
- in september € 348,= voor de periode augustus t/m december (5 maanden).
Het variabele deel bedraagt € 0,59 per verzonden factuur aan ouders en overblijfkrachten. Wij factureren per maand waarbij de maanden juni/juli en augustus/september samen worden genomen; wij factureren dus tien keer per jaar. De overblijfkinderen van één gezin staan op één factuur, per overblijfkracht en per declarant versturen wij aparte facturen.

Overige condities

  • De bedragen zijn exclusief 21% BTW en gelden per 1 januari 2016.
  • Als ouders geen machtiging voor incasso afgeven maar op rekening betalen dan brengen wij bij de school per factuur € 3,50 (inclusief BTW) in rekening voor administratiekosten. Omdat wij deze in de regel direct doorbelasten aan de ouders kost dat u per saldo niets.
  • Hetzelfde geldt voor stornokosten: voor elke storno brengen wij € 3,50 (inclusief BTW) in rekening bij de school, die wij eveneens weer direct doorbelasten aan de ouders.
  • Aan opstartkosten rekenen wij eenmalig € 300,= (exclusief BTW).

Wat krijgt u hiervoor?

  • Tijd. U bespaart zich heel veel tijd aan arbeidsintensieve zaken als het maken en versturen van factureren en herinneringen; het maken en versturen van incasso- en betalingsopdrachten; het boeken van betalingen en storno’s; maar ook aan zaken als het maken van backup’s en ander systeemonderhoud. Die tijd kunt u nu steken in waar ù goed in bent, namelijk de opvang.
  • Kwaliteit. Onder uw regie voeren wij risicovolle handelingen professioneel en met een hoge kwaliteit uit. Wij adviseren en ondersteunen u waar dat nodig is, en garanderen continuïteit in uw tso-administratie.
  • Kostenbesparing. Omdat u zelf geen incasso- en betalingsopdrachten hoeft te verzenden en te verwerken bespaart u niet alleen veel tijd maar ook bankkosten die aardig kunnen oplopen. Onze tarieven zijn inclusief deze kosten.
  • Kostenbesparing. Ook kunt u zich (bank)kosten besparen door geen speciale bankrekening meer aan te houden voor de tso, want dat is in onze werkwijze niet perse noodzakelijk.
  • Kostenbesparing. U hebt geen speciale pc nodig waarop de software en de bestanden van uw tso-administratie staan. Een eenvoudige pc met internettoegang en een printer volstaat. U hoeft geen speciale softwarelicenties af te sluiten.

Contractduur

De contractduur loopt per ‘half’ schooljaar: van 1-1 t/m 31-7 (zeven maanden), en van 1-8 t/m 31-12 (vijf maanden). Uw opzegtermijn is één maand.